ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η Nikotex Carpets στηρίζειτην Ethical Trading Initiative (ETI) και τον οργανισμό Sedex.

nikotexEthicalTrading
nikotexSedex

Η Ethical Trading Initiative (ETI) είναι μια κορυφαία συμμαχία εταιρειών, συνδικάτων και ΜΚΟ που προωθεί τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλο τον κόσμο. Το όραμα της ETI είναι
ένας κόσμος όπου όλοι οι εργαζόμενοι είναι απαλλαγμένοι από την εκμετάλλευση και τις διακρίσεις και απολαμβάνουν συνθήκες ελευθερίας, ασφάλειας και ισότητας.

Ηθικό εμπόριο σημαίνει ότι οι λιανοπωλητές, τα brands και οι προμηθευτές τους αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των ανθρώπων που παράγουν τα προϊόντα που πωλούν. Οι περισσότεροι από αυτούς τους εργαζόμενους απασχολούνται σε προμηθεύτριες εταιρείες σε όλο τον κόσμο, πολλές από τις οποίες έχουν βάση σε φτωχές χώρες όπου οι νόμοι για την
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι ανεπαρκείς ή δεν εφαρμόζονται.

Οι εταιρείες με δέσμευση για ηθικό εμπόριο υιοθετούν έναν κώδικα εργασιακής πρακτικής για τον οποίο περιμένουν να εργαστούν όλοι οι προμηθευτές τους. Αυτοί οι κώδικες αντιμετωπίζουν ζητήματα όπως οι μισθοί, οι ώρες εργασίας, η υγεία και η ασφάλεια και το δικαίωμα ένταξης σε ελεύθερες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Ο βασικός κώδικας ETI:

 1. Η εργασία είναι ελεύθερη επιλογή
 2. Η συνδικαλιστική ελευθερία και το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι σεβαστά
 3. Οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και σύμφωνες με τους κανόνες υγιεινής
 4. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται παιδική εργασία
 5. Καταβάλλονται μισθοί επιβίωσης
 6. Οι ώρες εργασίας δεν είναι υπερβολικές
 7. Δεν γίνονται διακρίσεις
 8. Παρέχεται τακτική εργασία
 9. Δεν επιτρέπεται σκληρή ή απάνθρωπη μεταχείριση

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το σύνδεσμο: https://www.ethicaltrade.org

Για να κατεβάσετε τον βασικό κώδικα ΕΤΙ επισκεφθείτε το σύνδεσμο: ΕΤΙ Βασικός Κώδικας

Ο Sedex είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αριθμώντας δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις-μέλη. Μέσω της πλατφόρμας Sedex Advance, αυτές οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται και
μοιράζονται δεδομένα αναφορικά με την επίδοσή τους σε θέματα κοινωνικής ευθύνης, εργασιακών πρακτικών, περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας.

Η Nikotex Carpets διενεργεί περιοδικούς ελέγχους σύμφωνα με τον Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA).

Τι είναι ο έλεγχος SMETA;

Ο έλεγχος SMETA είναι μια μεθοδολογία επιθεώρησης που αναπτύχθηκε από τα μέλη του Sedex με σκοπό να υπάρχει ένα ενιαίο πρωτόκολλο με αρχές, το οποίο θα εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις και θα ελέγχεται από αναγνωρισμένους επιθεωρητές.

Οι βασικοί πυλώνες για την αξιολόγηση σύμφωνα με το SMETA είναι οι ακόλουθοι:

 • Συνθήκες εργασίας
 • Υγεία & Ασφάλεια
 • Ώρες εργασίας – Μισθοδοσία
 • Διακρίσεις

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Sedex: www.sedex.com